Mgr. Pavel Janků, advokát

 

pavel.janku@tomaierlegal.cz +420 731 657 583

Specializace:

* Občanské a obchodní spory, správní právo

* Korporátní právo, fúze, akvizice

* Právo nemovitostí a stavební právo

* Právo duševního vlastnictví

* Smluvní právo

Zkušenosti:

06/2017:

* Advokát, Tomaier Legal advokátní kancelář s.r.o.

2014 – 2017:

* Advokát, ŘANDA HAVEL LEGAL advokátní kancelář s.r.o, Praha

2011 – 2014:

* Advokátní koncipient, ŘANDA HAVEL LEGAL advokátní kancelář s.r.o, Praha

2009 – 2010:

* Právní asistent, Továrek, Horký a partneři, advokátní kancelář, s.r.o., Brno

2008:

* Právní asistent, Vašíček, Frimmel & Honěk, advokátní kancelář, Brno

Publikace: * Autorské dílo vytvořené zaměstnanci, Epravo.cz, 5. 4. 2017 * Nabytí nemovitosti od neoprávněného, Epravo.cz Magazine, 3/2016, s. 107-109 * Předkupní právo a důsledky jeho porušení, Epravo.cz, 3. 8. 2016 * Důsledky porušení zákazu postoupení pohledávky, Epravo.cz, 30. 12. 2015 * Mezinárodní ochrana investic a odpovědnost státu, Právní rádce, 13. 11. 2015 * Nabytí vlastnického práva k předmětu díla, Epravo.cz, 6. 5. 2015 * Povaha zápisů do obchodního rejstříku na úsvitu rekodifikace a dnes, Epravo.cz, 9. 5. 2012

* Reklama a nekalá soutěž (diplomová práce, 2011)

Vzdělání, členství v profesních organizacích:

* 2014: Česká advokátní komora (advokát)

* 2011: Masarykova univerzita, Právnická fakulta – Právo a právní věda (Mgr.)

Jazyky:

* angličtina