JUDr. Tomáš Pavelec, advokát

tomas.pavelec@tomaierlegal.cz +420 777 642 478

Specializace:

* Občanské a obchodní spory (litigace a arbitráže), insolvence, správní právo

* Právo nemovitostí a stavební právo

* Nekalá soutěž

* Korporátní právo

* Trestní právo

Zkušenosti:

10/2017:

* Advokát Tomaier Legal advokátní kancelář s.r.o.

2015 – 2017:

* Advokát Havel, Holásek & Partners s.r.o., advokátní kancelář, Praha

2014 – 2015:

* Advokát CÍSAŘ, ČEŠKA, SMUTNÝ s.r.o., advokátní kancelář, Praha

2011 – 2014:

* Junior právník, JUDr. Jan Lukeš, Ph.D., advokátní kancelář, Praha

2011:

* Junior právník e|n|w|c NATLACEN WALDERDORFF CANCOLA v.o.s. – advokáti, Praha

2008:

* Právní asistent, PRK Partners s.r.o. advokátní kancelář, Praha

Vzdělání, členství v profesních organizacích:

* 2017: Univerzita Karlova, Právnická fakulta – Rigorózní řízení (JUDr.)

* 2014: Česká advokátní komora (advokát)

* 2011: Univerzita Palackého v Olomouci, Právnická fakulta – Právo a právní věda (Mgr.)

* 2010: Universität Salzburg, zahraniční studijní pobyt

Jazyky:

* angličtina

* němčina