<< zpět

Trustové služby, korporátní servis

Pro naše klienty vytváříme a spravujeme na míru připravená řešení pro ochranu majetku, správu majetku a plánování mezigeneračního přechodu majetku na potomky a další osoby. Naše služby zahrnují:

  • zakládání a správu obchodních korporací, holdingových struktur, svěřenských fondů (trustů), nadací a nadačních fondů), off-shore struktur včetně zprostředkování mezinárodního daňového plánování;

  • strukturování kontroly majetku, jeho správu a ochranu – private equity, nemovitosti, duševní vlastnictví, jachty a letadla, umělecké předměty;

  • nominee služby, služby svěřenského správce (trusteeho), protektora trustu, služby správní rady nadačního fondu, protektora nadačního fondu;

  • úpravy manželského majetkového režimu;

  • mezigenerační nástupnictví ohledně vlastnictví rodinného majetku (dědictví, závěti, dědické smlouvy, odkazy, darování podpory); a

  • služby family office (správce rodinného majetku) včetně zprostředkování služeb osobního bankéře, asset managera nebo daňového poradce, a to i v zahraničí, zpravidla ve Švýcarsku.