<< zpět

Obchodní a korporátní právo

Náš tým poskytuje klientům komplexní právní služby v oblasti obchodního a korporátního práva: 

 • zakládání společností, správa korporačních záležitostí společností, likvidace

 • zvyšování a snižování základního kapitálu

 • úprava právních poměrů společností, schůze představenstva, valné hromady

 • akcionářské dohody

 • akvizice a divestice akcií, organizačních složek nebo majetku

 • fúze společností

 • právní audity – due diligence

 • Joint Ventures

 • akcionářská práva

 • plnění registračních a oznamovacích povinností

Obchodní závazkové právo: 

 • vytváření a průběžné aktualizování standardní právní dokumentace klienta, včetně vytváření všeobecných obchodních podmínek a smluvních vzorů

 • příprava a aktualizace dokumentace pro zajištění shody se zákonnými požadavky

 • příprava školení pro zaměstnance našich klientů, a to jak v oblasti právních aspektů prodeje či nákupu, tak v oblasti jednání za společnost, odpovědnosti statutárních orgánů, standardů péče řádného hospodáře a odborné péče

 • kontrola plnění klientem zákonných požadavků, například obstarání zprávy o vztazích mezi propojenými osobami, kontrola plnění notifikačních povinností vůči regulátorům trhu apod.

 • konzultace ohledně právních aspektů obchodních záměrů klienta