<< zpět

Řešení sporů

Náš tým má rozsáhlé zkušenosti se zastupováním klientů:

 • v občanském soudním řízení

 • v rozhodčím řízení (i mezinárodní arbitráži)

 • v mediaci (více zde)

 • v insolvenčním řízení

 • ve správním řízení.

Kvalitu našich služeb v oblasti řešení sporů opakovaně uznaly mezinárodní ratingové agentury zabývající se hodnocením kvality služeb advokátních kanceláří na jednotlivých trzích:

 • Jan Tomaier je doporučovaným právníkem v oblasti řešení sporů. Chambers Global, vyd. 2010: „Jan Tomaier udělal dojem svým svědomitým a pozitivním přístupem: 'Bere do úvahy veškeré skutečnosti a rizika a okouzluje svou podrobnou argumentací'“. Chambers Global, vyd. 2013: „Jan Tomaier je … zvláště zmiňován pro své zkušenosti v oblasti řešení sporů ve stavebnictví. Klienty je považován za velmi spolehlivého a rychle reagujícího poradce.“

 • Jan Tomaier byl zařazen mezi vedoucí právníky v oblasti řešení soudních sporů v České republice podle Chambers Europe, edice 2011, 2012 a 2013: „Komentátoři velmi doporučují Jana Tomaiera z Tomaier Legal advokátní kancelář s.r.o. jako ‚neústupného litigátora s hlubokými pracovními znalostmi‘ a ‚talentovaného právníka, s kterým je radost pracovat‘. Je zvláště ceněn pro své znalosti stavebního průmyslu".

 • Prestižní publikace The Legal500: Europe, Middle East & Africa ve svém vydání pro rok 2012 a 2013 rovněž doporučuje Jana Tomaiera a Kláru Tomaierovou v oblasti řešení sporů.

 • Jan Tomaier byl zařazen mezi doporučované právníky v oblasti občanského práva podle Global Law Experts (2011).

The Legal 500 - The Clients Guide to Law Firms
 
 
 
 

 

 

Reference:

 • Zastupování významných českých investorů v energetice proti nadnárodním společnostem v ad hoc rozhodčím řízení dle UNCITRAL ohledně porušení akcionářské smlouvy (hodnota sporu přesáhla 800 milionů EUR).

 • Zastupování dceřiné společnosti z mezinárodní holdingové skupiny proti mezinárodní stavební společnosti v mezinárodní obchodní arbitráži dle Rozhodčího a smírčího řádu Mezinárodního rozhodčího soudu Hospodářské komory Rakouska (hodnota sporu činí cca. 31,8 milionů EUR).

 • Zastupování nadnárodní stavební společnosti proti významnému nadnárodnímu průmyslovému holdingu ve sporu o náhradu škody přesahující desítky milionů EUR.

 • Zastupování investora ve složitých soudních sporech a v insolvenčním řízení týkajících se akvizice největšího středoevropského outletového centra "Galleria Moda", které se nachází v blízkosti pražského letiště a jeho následného zprovoznění.

 • Zastupování nadnárodní stavební společnosti ve sporu s významnou českou společností ohledně obchodní spolupráce při odstraňování ekologických zátěží průmyslového areálu v ČR (hodnota sporu přesahuje 170 milionů Kč).

 • Zastupování profesní organizace pojišťoven poskytujících pojištění odpovědnosti z provozu motorových vozidel ve sporu s fyzickou osobou uplatňující nárok z odpovědnosti za škodu přesahující 125 milionů Kč.

 • Zastupování klienta proti přední české bance ve sporu o zaplacení nároku na náhradu škody přesahující 100 milionů Kč.

 • Úspěšné zastupování insolvenčního správce dlužníka ve sporu proti investorovi, který neoprávněně čerpal bankovní záruku zajišťující odstraňování záručních vad díla občanské vybavenosti (městské plovárny). Hodnota sporu činila 100 000 000,- Kč.

 • Úspěšné zastupování insolvenčního správce dlužníka ve sporu týkajícím se ukončení smlouvy o dílo ohledně bytového projektu v Praze. Spor se týkal vypořádání hodnoty nezaplacených stavebních prací a neoprávněného čerpání bankovní záruky. Hodnota sporu přesahovala 47 mil. Kč.