<< zpět

Veřejné investování

V oblasti veřejného investování poskytujeme zejména následující služby:

 • realizace (administrace) zadávacích/koncesních řízení

 • komplexní nastavení systému zadávání veřejných zakázek či udělování koncesí

 • komplexní právní podpora PPP projektů

 • zpracování analýz postupu v oblasti veřejných zakázek, koncesí či veřejné podpory

 • zpracování vzorové dokumentace pro zadávací řízení či koncesní řízení

 • finální kontrola zadávací dokumentace před uveřejněním zadávacího řízení

 • námitky v zadávacím řízení, zastupování v řízení před ÚOHS či soudy ve věci veřejných zakázek či koncesí

 • konzultace k jakémukoliv problému v oblasti veřejných zakázek

 • veřejné podpory


Naši právníci se podíleli na řešení následujících případů:

 • zastupování významné nadnárodní společnosti v námitkovém řízení proti zadávací dokumentaci ohledně dodání technologické části významné dopravní infrastruktury v Praze

 • zastupování významné nadnárodní společnosti ve sporu o náhradu škody způsobené nerealizací. Významné veřejné zakázky v dopravní infrastruktuře na Slovensku v důsledku porušení povinnosti subdodavatele k zajištění kvalifikace pro předmětnou veřejnou zakázku

 • kontrola nabídek významné nadnárodní stavební společnosti do zadávacích řízení ohledně veřejných zakázek na stavební práce v ČR

 • zastupování významné nadnárodní stavební společnosti při podání námitek v zadávacím řízení ohledně výstavby nového komplexu budov české vysoké školy